รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน201026820.75
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ201016421.22
10826โรงพยาบาลบ่อทอง2010464810.02
01904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเจริญ20109500.00
01905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง201011200.00
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด201011300.00
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู201019400.00
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์20108200.00
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์201012200.00
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์20107600.00
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่201015300.00
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร20109000.00
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่2010400.00
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง20109100.00