รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10823โรงพยาบาลแหลมฉบัง200711410210.18
01887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว200740200.00
01889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดบึง200759800.00
01890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ200721100.00
01891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา20072900.00
01892โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน20077300.00
01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 200721300.00
01894โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดล่างบางพระ200723200.00
01895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม200712800.00
01896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ200710900.00
01897โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน200740500.00
01898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน200747900.00
13754โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา2007942200.00
13821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง200719600.00