รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10822โรงพยาบาลพนัสนิคม20068552230.27
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด200612721.57
01866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ200620300.00
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง20064200.00
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก200614000.00
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก200620000.00
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง200618500.00
01872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง200614800.00
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม200615200.00
01874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์20063300.00
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน200622600.00
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม20067300.00
01877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ200612700.00
01878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด200614800.00
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง20064400.00
01880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง200620500.00
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง20067900.00
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน200621400.00
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง200614900.00
01884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ20067400.00