รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10817โรงพยาบาลบ้านบึง2002220120.09
01820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ200293810.11
01821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นจิตร200213210.76
01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด200217500.00
01823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไผ่200252600.00
01824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก200243300.00
01825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนแดง200229900.00
01826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง200226700.00
01827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน200235000.00
01828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก200237400.00
01829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน200218200.00
01830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง200212400.00
01831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ200218500.00
01832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว200299900.00
14288โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน200240800.00