รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
13766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา2001188510.05
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข200114200.00
01805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน200116800.00
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี200120900.00
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง200114500.00
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า200129300.00
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก20014000.00
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ200122300.00
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง200134900.00
01812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย200122900.00
01813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ20013400.00
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง200131700.00
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก200111200.00
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ200128500.00
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด200144400.00
01818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา200122900.00
01819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก20018200.00
10662โรงพยาบาลชลบุรี2001948300.00
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี20011100.00
14328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก20014600.00