รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองชลบุรี365797530.01
บ้านบึง137179100.01
หนองใหญ่3421630.01
บางละมุง279821210.01
พานทอง86746170.02
พนัสนิคม160697900.06
ศรีราชา391370150
เกาะสีชัง287500
สัตหีบ102993410.04
บ่อทอง71259330.05
เกาะจันทร์4571040.01