รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบุญมี201171700.00
28006โรงพยาบาลเกาะจันทร์2011466300.00
01916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า201158610.34
01917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโพธิ์20112363715.68