รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ201052200.00
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู201057400.00
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์201062400.00
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร201047200.00
10826โรงพยาบาลบ่อทอง20101677900.00
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่20101000.00
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง201073600.00
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด2010612337.70
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน20101989447.47
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์201011327.27
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์201023216872.41
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่201081218823.15