รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ200712400.00
01896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ200718700.00
01897โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน20071000.00
01898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน200731800.00
10823โรงพยาบาลแหลมฉบัง20071021800.00
01887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว200722220.90
01889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดบึง200730520.66
01891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา20071969850.00
01892โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน200711397.96
01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20073434100.0
01894โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดล่างบางพระ20072835017.67
01895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม200732423672.84
13821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง20073235015.48