รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ200697800.00
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง200661000.00
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก200640300.00
01878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด200643500.00
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง200616500.00
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง200649000.00
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน200671300.00
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง200666900.00
01884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ200617100.00
01885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง200648500.00
01886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสูบ ตำบลนามะตูม200619700.00
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด2006126630.24
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก2006825485.82
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง200675220.27
01872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง200680611914.76
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม20061418443.10
01874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์2006363256.89
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน200613851369.82
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม200629062.07
01877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ200613541128.27