รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์2005109300.00
01860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน200529800.00
01861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า200511200.00
01864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย200528400.00
10821โรงพยาบาลพานทอง20051572600.00
01856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง200534812636.21
01857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง2005299103.34
01858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ200547332468.50
01862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่2005138138100.0
01863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง2005114729425.63
01865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก200516942.37