รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01842โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ200422600.00
01844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ200419100.00
01845โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน20047100.00
01848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด200429200.00
01850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น20042900.00
01852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓200480700.00
24127มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาตาโล)200441300.00
01846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค20044449.09
01847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่2004226208.85
01849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง200443520.46
01851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว200410121.98
01853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านซากแง้ว หมู่ที่ ๑๐2004497316.24
10819โรงพยาบาลบางละมุง20046919154622.34
10820โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม20042043170.83
15129ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ200449510.20
24128มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาน้อย)200449081.63
41307มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เนินพลับหวาน)200455840.72