รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข200136100.00
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง200140000.00
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ200135700.00
01805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน2001141960.42
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี20011395237.41
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า200166100.0
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก20013135517.57
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง200133641.19
01812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย2001486224.53
01813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ200128641.40
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง200122117378.28
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก2001310258.06
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ2001820435.24
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด200195311912.49
01818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา200143916236.90
01819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก2001343123.50
10662โรงพยาบาลชลบุรี2001252392.00
14328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก20011496744.97
22670โรงพยาบาลเมืองชลบุรี2001631694915.03