รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนครั้งที่มารับบริการจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10819โรงพยาบาลบางละมุง200410818514647.57
10820โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม20041387231.66
15129ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ2004181055.56
25012คลินิกเวชกรรมเอเซียอินเตอร์200420300.00