รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนครั้งที่มารับบริการจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
22670โรงพยาบาลเมืองชลบุรี200141038994.88
13766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา200143326460.97
10662โรงพยาบาลชลบุรี200183218822.60
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี20012959532.20
13760โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2001841821.43