รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย