รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10826โรงพยาบาลบ่อทอง201018882524231.28
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์201016926270.16
01904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเจริญ20109361160.17
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน20102952750.02
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด20103244340.01
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ20101218740.03
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์20101331720.02
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่20107130620.00
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร20101870320.01
01905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง20102493400.00
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู20102340100.00
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์20101224900.00
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่2010952400.00
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง20101926700.00