รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
13754โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา2007130546963130.48
10823โรงพยาบาลแหลมฉบัง20075384573760.07
13821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง2007389881060.27
01895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม200732954580.18
01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 200733242200.06
01891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา200727679140.05
01890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ200735374110.03
01894โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดล่างบางพระ200751252100.02
01889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดบึง20074736770.01
01892โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน20072597970.03
01887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว20076906940.01
01897โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน20074998130.01
01898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน20073813310.00
01896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ20072669500.00