รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10822โรงพยาบาลพนัสนิคม200670362264340.91
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก2006314882600.83
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง200618993750.39
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม200636189440.12
01872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง200634433310.09
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก200633344210.06
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง200619342180.09
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน200648710160.03
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง200637661130.03
01885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง200620118130.06
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง20062267590.04
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม20061938260.03
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน20066560550.01
01880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง20064975840.01
01884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ20061050630.03
01886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสูบ ตำบลนามะตูม20061083330.03
01877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ20064536320.00
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง20063302320.01
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด20062943710.00
01874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์20061568910.01