รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10821โรงพยาบาลพานทอง200542608520580.48
01857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง200533965310.09
01861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า200518267170.09
01863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง200556958130.02
01862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่200511414100.09
01856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง20054596070.02
01858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ20052391260.03
01859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์20054559430.01
01865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก2005499510.02
01860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน20052866300.00
01864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย20051190600.00