รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10819โรงพยาบาลบางละมุง200488467241670.47
10820โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม20041338663930.29
01855ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา2004275393191.16
01844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ200485524340.04
01847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่200429622190.06
01850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น200414493180.12
15129ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ20044690980.02
24128มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาน้อย)20046040780.01
01848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด20043748670.02
01854โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย20044688970.01
41307มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เนินพลับหวาน)20045734340.01
01846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค20044060530.01
01853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านซากแง้ว หมู่ที่ ๑๐20044108930.01
24127มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาตาโล)20045512330.01
01849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง20043165220.01
01843โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบประชัน2004825110.01
01845โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน20043051410.00
01851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว20042835810.00
01852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓20045741110.00
28005โรงพยาบาลเมืองพัทยา200433930510.00