รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10817โรงพยาบาลบ้านบึง20024749932310.05
01827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน2002397531090.27
01825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนแดง200221065200.09
01821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นจิตร200210626160.15
01820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ200269449120.02
01832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว200239961120.03
01826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง20021818770.04
01830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง20021254550.04
01829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน20021230540.03
01824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก20022273830.01
01828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก20021886320.01
01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด20021332200.00
01823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไผ่20022077500.00
01831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ20021005300.00
14288โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน20023040700.00