รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี2001491236921.41
13766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา20013076503320.11
23856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 62001175511540.88
14328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก200122855330.14
13760โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2001114031200.02
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง200164646160.02
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด200198068150.02
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า20012966890.03
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง20014278270.02
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก20013569660.02
01819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก20011860450.03
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี20013067240.01
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก20012084440.02
01812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย20014983630.01
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ20016285630.00
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง20014222920.00
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข20016424810.00
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ20013765110.00
14291ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลบุรี20011035410.01
24730ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข2001844910.01