รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเจริญ20104200.00
01905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง201037800.00
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด201081900.00
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน201036500.00
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ201016200.00
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู201037800.00
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์201020500.00
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์201034000.00
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์20108300.00
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่201026100.00
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร20106700.00
10826โรงพยาบาลบ่อทอง20101409100.00
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่20108100.00
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง201055000.00