รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว200720300.00
01889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดบึง200719100.00
01890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ200783300.00
01891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา200769700.00
01892โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน200743500.00
01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 200718100.00
01894โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดล่างบางพระ200735700.00
01895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม20079500.00
01896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ2007101800.00
01897โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน200762200.00
01898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน200790500.00
10823โรงพยาบาลแหลมฉบัง20071863700.00
13754โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา20075141300.00
13821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง200721000.00