รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ200698400.00
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง2006161700.00
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด2006103400.00
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก200657900.00
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก200629800.00
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง200634500.00
01872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง200659900.00
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม2006112800.00
01874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์200668900.00
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน2006402600.00
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม200617600.00
01877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ2006174900.00
01878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด2006166300.00
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง200617500.00
01880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง200614800.00
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง200653900.00
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน200679100.00
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง200680400.00
01884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ200650900.00
01885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง200637900.00