รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง200532200.00
01857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง200552400.00
01858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ200531600.00
01859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์200523400.00
01860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน200523300.00
01861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า200524700.00
01862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่200510300.00
01863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง2005176100.00
01864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย200524000.00
01865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก200510900.00
10821โรงพยาบาลพานทอง20052570200.00