รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01842โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ200425500.00
01843โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบประชัน20041700.00
01844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ2004128400.00
01845โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน200428900.00
01846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค200426200.00
01847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่200439100.00
01848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด200430100.00
01849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง200450600.00
01850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น200417100.00
01851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว200446100.00
01852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓2004272500.00
01853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านซากแง้ว หมู่ที่ ๑๐2004178800.00
01854โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย200492100.00
01855ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา20043000.00
10819โรงพยาบาลบางละมุง20042337900.00
10820โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม2004698800.00
15129ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ2004279400.00
24127มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาตาโล)200424400.00
24128มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาน้อย)200417600.00
25012คลินิกเวชกรรมเอเซียอินเตอร์200457700.00