รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ200290000.00
01821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นจิตร200215900.00
01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด200222100.00
01823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไผ่200273900.00
01824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก20029500.00
01825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนแดง20026400.00
01826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง200238400.00
01827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน2002190900.00
01828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก200214200.00
01829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน20026100.00
01830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง200240000.00
01831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ200251700.00
01832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว200272700.00
10817โรงพยาบาลบ้านบึง20022172600.00
14288โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน200216400.00