รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข2001129600.00
01805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน2001170500.00
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี2001114300.00
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง2001124200.00
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า200122900.00
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก200111500.00
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ200194300.00
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง200119700.00
01812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย200149500.00
01813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ200111400.00
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง200116700.00
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก200162900.00
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ200134200.00
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด200133600.00
01818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา200123600.00
01819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก200132600.00
10662โรงพยาบาลชลบุรี20011353200.00
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี2001210000.00
13766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา20011136500.00
14291ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลบุรี2001800.00