รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน201018801005.32
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่20101132433.80
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์20101525412.69
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด20101579372.34
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่20102154281.30
01905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง2010150480.53
01904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเจริญ2010150760.40
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ2010171310.06
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู2010131410.08
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์2010132810.08
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์2010136300.00
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร2010135800.00
10826โรงพยาบาลบ่อทอง2010220900.00
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง2010119000.00