รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก2006311534010.91
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง200636771474.00
10822โรงพยาบาลพนัสนิคม200677391421.83
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง200622721335.85
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน200625981184.54
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง200615901046.54
01884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ20061081978.97
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม20063053953.11
01878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด20062139934.35
01874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์20061510865.70
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม20061739814.66
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก20062250753.33
01866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ20062312662.85
01885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง20062238652.90
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด20062926622.12
01880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง20064986571.14
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง20062969561.89
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน20063258381.17
01886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสูบ ตำบลนามะตูม20061316251.90
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง20062870130.45