รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง200546472545.47
01856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง200553311963.68
01863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง200538641624.19
01858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ200529291103.76
01864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย20051137867.56
01860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน20051766824.64
01861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า20051937633.25
01859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์20053356541.61
01862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่20051488533.56
10821โรงพยาบาลพานทอง2005459760.13
01865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก200558000.00