รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
28005โรงพยาบาลเมืองพัทยา20045099379174.35
10819โรงพยาบาลบางละมุง200419360940.49
01844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ200411401570.50
01854โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย20046320220.35
01853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านซากแง้ว หมู่ที่ ๑๐20043205210.66
01849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง20042499100.40
01847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่2004471690.19
15129ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ20041372890.07
01850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น2004169080.47
01845โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน2004448650.11
01846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค2004606750.08
01848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด2004344050.15
01842โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ2004467840.09
01843โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบประชัน200419931.51
01855ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา2004176820.11
10820โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม2004155210.06
24127มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาตาโล)2004624110.02
24128มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาน้อย)2004584710.02
01851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว2004260200.00
01852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๓2004445100.00