รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ200256162274.04
01823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไผ่200229681163.91
01821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นจิตร20021138393.43
01825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนแดง20021481332.23
01830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง2002834242.88
01831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ20021051242.28
10817โรงพยาบาลบ้านบึง200211091170.15
01828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก2002241390.37
01829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน2002126360.48
01832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว2002378450.13
01824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก2002295730.10
14288โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน2002226130.13
01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด2002135600.00
01826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง2002118600.00
01827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน2002381200.00