รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
22670โรงพยาบาลเมืองชลบุรี2001915751206913.18
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข200183911071.28
01818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา20013599992.75
10662โรงพยาบาลชลบุรี20015499751.36
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ200112052530.44
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก20014103441.07
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง20014891370.76
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก20012911280.96
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด200112906130.10
01805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน200112454120.10
01813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ2001393390.23
24730ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข200186680.92
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า2001591160.10
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง2001601450.08
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง2001742640.05
14328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก2001267540.15
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี2001351230.09
01819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก2001173130.17
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี200150120.40
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ2001427610.02