รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
01912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชอางค์201034402597.53
01913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่201039632446.16
01910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์201029941876.25
01907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปักมึน201034711745.01
01906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด201030131665.51
01908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ201033391424.25
01911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างกระพงศ์201030821394.51
10826โรงพยาบาลบ่อทอง201043311282.96
01914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาเพชร20102716973.57
14290โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโอ่ง20102613973.71
01904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับเจริญ20102903903.10
14289โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่20102369873.67
01905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง20102897842.90
01909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกู20102732823.00