รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10823โรงพยาบาลแหลมฉบัง20077187343746.09
01887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้าว200714663207014.12
13754โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา200712993147011.31
01894โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดล่างบางพระ20071272712579.88
01895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม200794529159.68
13821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง2007104309018.64
01890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ200795867637.96
01889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดบึง2007111327156.42
01891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา2007528862611.84
01897โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน2007142124823.39
01892โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบบอน200744884089.09
01898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน200790613824.22
01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 200772083785.24
01896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ200746663246.94