รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10822โรงพยาบาลพนัสนิคม2006134795153.82
01883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง200663662413.79
01872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง200658731903.24
01880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหียง200685991812.10
01866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เชิงเนิน ตำบลหน้าพระธาตุ200640081102.74
01886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสูบ ตำบลนามะตูม200621951084.92
01873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม200656631071.89
01878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด200636591072.92
01870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินแร่ ตำบลนาเริก200638941062.72
01871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร ตำบลหมอนนาง200650141022.03
01869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก20064391942.14
01879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง20063565912.55
01877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ20065199771.48
01885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง20063033632.08
01875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน20063902611.56
01881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เสธ์ ตำบลหนองเหียง20063452511.48
01868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซิด20064394461.05
01882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน20065630350.62
01867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง20062294311.35
01876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม20062407301.25