รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10821โรงพยาบาลพานทอง2005105075234.98
01856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง2005110053933.57
01857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง200585543484.07
01858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ200558682934.99
01859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์200560951572.58
01863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง200571481552.17
01861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า200537891373.62
01862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่20052605772.96
01860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน20052969371.25
01864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย20052059251.21
01865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก2005959161.67