รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10817โรงพยาบาลบ้านบึง20022467710384.21
01820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ2002111423222.89
01832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว200274992172.89
01827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน200290241671.85
01823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไผ่200251621312.54
01828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก200245531272.79
14288โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน20024693841.79
01824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก20025842671.15
01830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง20021783543.03
01825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนแดง20022527411.62
01821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นจิตร20021460322.19
01829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัน20022369261.10
01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด20022793200.72
01831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายุบ2002158960.38
01826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง2002220950.23