รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
22670โรงพยาบาลเมืองชลบุรี2001630641109417.59
13766ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา200131835400212.57
01805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน200124710344513.94
01816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ200121770248111.40
01817โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด20012495423969.60
01807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง200114996182312.16
11486โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี20019934172317.34
01814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง200110996118210.75
01808โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า20011301210658.18
01809โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอก20018322106512.80
01812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย2001930794910.20
01811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง2001109309428.62
01804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข2001149589116.09
01806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี2001690875910.99
01815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก200174497339.84
14328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโกรก2001594570211.81
01813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ200182744725.70
01818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา200154584728.65
24730ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข200156234107.29
01810โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ200188863664.12